(212) 470-7393

Icon of Virgin Mary “Pochaevskaya” carved in Crimean Marble – IC-3464

$45.00

Icon of Virgin Mary “Pochaevskaya” carved in Crimean Marble – IC-3464

Compare
SKU: IC-old-3464-2 Categories: ,